top of page
White Pom Poms
ძაღლის კონსერვი Brit Mono Protein Lamb 400g

ძაღლის კონსერვი Brit Mono Protein Lamb 400g

GEL10.90Price

ძაღლის კონსერვი მონო პროტეინ ბატკნის შემცველობით, 75% ბატკნის ხორცი. არ შეიცავს სიმინდს, სოიოს,მარცვლეულ კულტურას და გლუტენს.

bottom of page